Ergotherapie ’t Batteraofke

19/08/2021
|

Ik ben Miriam Bruning, een enthousiaste ergotherapeute die haar passie heeft gevonden in het werken met kinderen.

Reeds tijdens mijn opleiding heb ik mij veel verdiept in de ontwikkeling van kinderen en heb stage mogen lopen bij een kinderdienstencentrum waar we binnen een multidisciplinair team de kwaliteit van leven en de participatie van kinderen met verschillende aandoeningen en problematiek trachtten te vergroten. 

Het is binnen deze stage dat ik in aanraking kwam met de sensorische integratie therapie en veel kinderen heb gezien met verschillende vormen van afwijkende prikkelverwerking. 

Deze kennis heb ik meegenomen toen ik na mijn afstuderen mijn eigen zaak ben gestart,

waarin ik met veel plezier en enthousiasme altijd op zoek ben naar de persoon achter de cliënt, en in samenspraak met deze en de omgeving (op creatieve wijze) oplossingen zoek voor ervaren handelingsproblemen. Hierbij ga ik altijd uit van ‘positieve gezondheid’, en tracht altijd de sterke kanten van een cliënt of kind te benutten om de ervaren problemen te overwinnen. Het dankbare aan het werken met kinderen is, dat je een positief verschil kan maken voor de rest van het leven van het kind. Kinderen zijn daarnaast dynamisch en altijd in ontwikkeling, hetgeen je als therapeut ook scherp houdt en ertoe bijdraagt dat het werk nooit eentonig is. 

Binnen het werk in de eerste lijn is het belangrijk om goed met de omgeving en andere disciplines samen te werken. De ergotherapeut gaat immers uit van het handelen als zijnde een interactie tussen persoon-taak-omgeving. Uit vele onderzoeken blijkt dat deze laatste hoewel vaak vergeten, of ondergeschoven kindje, een groot verschil kan maken in de effectiviteit van verleende zorg en een niet te onderschatten invloed heeft op de cliënt (het kind). Het is daarom dat ik ook een samenwerking ben aangegaan met SensoLife. Door het delen van kennis bereik je immers altijd meer! 

Ergotherapie ’t Batteraofke

Praktijkadres

Zoetmanstraat 75
6217 NT Maastricht
Kamer 7

Postadres

Schieversbergweg 1
6243 CZ Geule

Telefoon: 06 43 13 1374
E-mail: bruningergotherapie@outlook.com

Recent

Hoe kies ik het gewicht van de verzwaringsdeken?

3 redenen waarom een anti-stress deken een goed idee is

ADHD bij volwassenen - tips om beter te slapen

Niet kunnen slapen door angst, wat kan helpen?

Bobby Steijns

Op zoek naar een product?

Bekijk ons assortiment verzwaringsdekens,
verzwaarde hulpmiddelen & meer!

Naar winkeloverzicht

Veilig & gemakkelijk betalen

Made with